Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 07 2011

Kulturoj malsamas

Tial dum IJK en Azio, ĉinino ŝokite relevas al eŭropanino ke knabo kaj knabino dormis en la sama lito! Tri tagoj poste, ŝi tute ekhisteriĝas kaj diras "Ili rekomencis!".
Reposted fromklacxejo klacxejo

December 07 2010

Sen(aĝ)lima esperantujo

Someraj renkontiĝoj estas bona momento por amikiĝi kun homoj el malproksimaj landoj. Tion iu Eŭropa knabo bonege komprenis, kaj li vespere babilis kaj amikumis kaj pli kun afabla esperantistino el Ĉino. Nura problemo estis kiam bona amikino de tiu-ĉi ĉinino iomete freneziĝis pro ŝi eklernis ke sia 24-jaraĝa samlandanino elektis 17-jaraĝan knabon.
Reposted fromklacxejo klacxejo

September 16 2010

Senmova on Vimeo

September 03 2010

Grava Anonco!

Informistoj informas nin ke dum la ĵuspasinta IJK, almenaŭ 2 knabaj virgecoj perdiĝis en Kubo. Laŭ dire tio estas verko de ia amerika mafio kiu senkompate atakis junajn eŭropajn esperantistojn. Bonvolu esti ege atentema se vi vizitas la Kuban insulon. Kaj ne timu disvastigi pliajn informojn ĉe klacxejo@gmail.com.
Reposted fromklacxejo klacxejo

Aliĝu!

Knabino kaj knabo serĉis lokon por trankvile ripozumi kune. Kiam ili eniris tion kion ili pensis esti libera ĉambro, ili trovis nudan paron en la suba lito. Tuj ili pardonpetis kaj ekforiris sed la viro alvokis ilin: "Hej ne foriru! Estas libera lito supre!".
Reposted fromklacxejo klacxejo

September 02 2010

Sep 5

Esperanto Kafoklaĉo

16:00–17:00 Vieno / Wien / Vienna: Cafe Merkur, Lammgasse 1 Add this event to a calendar application
eo: paroli esperanton kaj trinki kafon kun kunepserantistoj de: mit Esperanisten Esperanto sprechen und Kaffee trinken en: speaking esperanto and drinking coffee with fellow esperantists

June 03 2010

Jun 6

Esperanto Kafoklaĉo

16:00–17:00 Vieno / Wien / Vienna: Cafe Merkur, Lammgasse 1 Add this event to a calendar application
eo: paroli esperanton kaj trinki kafon kun kunepserantistoj de: mit Esperanisten Esperanto sprechen und Kaffee trinken en: speaking esperanto and drinking coffee with fellow esperantists  
Play fullscreen
eo: Esperanto en lernejoj de: Esperanto in Schulen en: Teaching Esperanto in Schools
Reposted fromdurchzug durchzug

January 20 2010

Play fullscreen
eo: BBC pri Esperanto(angla) en: BBC about Esperanto

November 10 2009

Play fullscreen
YouTube - NPR - Lana Shlafer interview 1/5 - Esperanto in Russia (NPR pt 6, NASK 2000 pt 14)
Play fullscreen
YouTube - Ino Kolbe, Esperanto-Muttersprachlerin, September 2007 im ErzählCafé
Reposted fromdurchzug durchzug
Play fullscreen
YouTube - Esperanto in Hamburg

October 31 2009

August 23 2009

esperanto
Play fullscreen
YouTube - Esperanto-USA endorses David Letterman (NPR pt. 20

August 06 2009

Play fullscreen
YouTube - Skavirino
Play fullscreen
YouTube - IJK 2009 Liberec: Kim koncertas sur la tegmento / Hotel Desperado Esperanto

August 05 2009

Play fullscreen
YouTube - Supernova - Pasio en Katen'
Reposted fromdurchzug durchzug

August 04 2009

One problem with Esperanto is that it's hard to find reasonable opinions about it
languagehat.com
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl